Türemiş Sözcük Ekleri: Türkçe’de Kullanılanlar

Türemiş sözcük ekleri nelerdir? Türkçe dilbilgisinde türemiş sözcükler oluşturmak için kullanılan eklerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler için bu yazıda açıklamalar bulunmaktadır. Türkçe dilinde sıkça kullanılan türemiş sözcük ekleri hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

Türkçe dilinde kelime türetme işlemi, türemiş sözcük ekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu ekler, mevcut kelimelere eklenerek yeni anlamlar ve kavramlar oluşturmayı sağlar. Türkçede sıklıkla kullanılan türemiş sözcük ekleri nelerdir? sorusu, dilbilgisine ilgi duyanların merak ettiği bir konudur. Türemiş sözcük ekleri, isimleri, sıfatları ve fiilleri çeşitli şekillerde değiştirerek yeni kelimeler yaratır. Örneğin, “güzellik” kelimesine “güzelleşmek” eki eklenerek yeni bir fiil elde edilir. Bu tür ekler, dilin zenginliğini artırır ve kelime dağarcığını genişletir. Türemiş sözcük ekleri, Türkçe dilinin yapısal özelliklerinden biridir ve dilin evrimini gösteren önemli bir unsurdur.

Türemiş sözcük ekleri arasında sıfat-fiil eki, isim-fiil eki, sıfat eki bulunur.
Bazı türemiş sözcüklerde çoğul eki kullanılır.
Türemiş sözcüklerde yapım eki kullanılarak yeni anlamlar oluşturulabilir.
Sıfatlardan türeyen isimlerde isim eki kullanılabilir.
Türemiş sözcüklerde zarf eki kullanarak fiillere zarf anlamı kazandırılabilir.
 • Türemiş sözcük ekleri arasında sıfat-fiil eki, isim-fiil eki, sıfat eki bulunur.
 • Bazı türemiş sözcüklerde çoğul eki kullanılır.
 • Türemiş sözcüklerde yapım eki kullanılarak yeni anlamlar oluşturulabilir.
 • Sıfatlardan türeyen isimlerde isim eki kullanılabilir.
 • Türemiş sözcüklerde zarf eki kullanarak fiillere zarf anlamı kazandırılabilir.

Türemiş sözcük ekleri nelerdir?

Türemiş sözcük ekleri, bir kelimenin köküne eklenerek yeni anlam ve işlev kazandıran eklerdir. Türkçede sıkça kullanılan türemiş sözcük ekleri şunlardır:

Ek Anlam Örnek
-lik Durum, hâl güzel – güzellik
-ci Yapan, iş yapan yüz – yüzücü
-siz Olmayan, yoksun para – parasız
 • -lik: Bu ek, bir nesnenin veya durumun niteliğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “güzel” kelimesine “-lik” eki eklenerek “güzellik” kelimesi oluşturulur.
 • -ci: Bu ek, bir işi yapan veya bir mesleği icra eden kişiyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “yüz” kelimesine “-ci” eki eklenerek “yüzücü” kelimesi oluşturulur.
 • -siz: Bu ek, bir şeyin veya bir kimsenin yoksun olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “para” kelimesine “-siz” eki eklenerek “parasız” kelimesi oluşturulur.
 • -likle: Bu ek, bir işin nasıl yapıldığını veya bir durumun nasıl olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “hızlı” kelimesine “-likle” eki eklenerek “hızlıca” kelimesi oluşturulur.
 • -ce: Bu ek, bir işin veya bir durumun hafif, az veya geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “yavaş” kelimesine “-ce” eki eklenerek “yavaşça” kelimesi oluşturulur.
 • -likten: Bu ek, bir şeyin veya bir kimsenin uzaklaştığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “ev” kelimesine “-likten” eki eklenerek “evden” kelimesi oluşturulur.
 • -sizlik: Bu ek, bir şeyin veya bir kimsenin yoksun olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “güven” kelimesine “-sizlik” eki eklenerek “güvensizlik” kelimesi oluşturulur.

Türemiş sözcükler nasıl oluşturulur?

Türemiş sözcükler, bir kelimenin köküne belirli eklerin eklenmesiyle oluşturulur. Türkçede türemiş sözcükler genellikle anlam ve işlev değişikliği yaparlar. Türemiş sözcük oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Kök sözcüğe ek getirilerek türetilir. Örneğin, “kitap” kök sözcüğünden “kitapçı” türetilmiştir.
 • Anlamını belirli bir durumu ifade edecek şekilde değiştirerek türetilir. Örneğin, “yaz” kök sözcüğünden “yazılı” türetilmiştir.
 • Birleşik kelimelerden türetilir. Örneğin, “güneş” ve “gözlük” kelimelerinden “güneş gözlüğü” türetilmiştir.
 1. Bir kelimenin kökünü belirleyin. Örneğin, “güzel” kelimesinin kökü “güz” olarak belirlenebilir.
 2. İlgili ekleri seçin ve köke ekleyin. Örneğin, “güz” kelimesine “-ellik” eki eklenerek “güzellik” kelimesi oluşturulur.
 3. Yeni oluşturulan türemiş sözcüğün anlamını ve işlevini kontrol edin. Eklenen ekle birlikte kelimenin anlamı ve işlevi değişmiş olabilir.

Türemiş sözcükler ne işe yarar?

Türemiş sözcükler, dilimizdeki kelime dağarcığını genişletmek ve daha zengin ifade imkanı sağlamak için kullanılır. Türemiş sözcüklerle yeni anlamlar oluşturulabilir, mevcut kelimelerin işlevleri değiştirilebilir veya yeni kavramlar ifade edilebilir. Bu sayede iletişim daha etkili hale gelir ve dilin ifade gücü artar.

 1. Türemiş sözcükler, dilin zenginliğini artırır.
 2. Yeni kavramları ifade etmek için kullanılır.
 3. Anlam farklılıklarını belirtmek için kullanılır.
 4. Kelime dağarcığını genişletir.
 5. Metinlerin daha çeşitli ve etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Türemiş sözcükler hangi kurallara göre oluşturulur?

Türemiş sözcükler oluşturulurken belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Türkçede türemiş sözcükler genellikle eklerin köke eklenmesiyle oluşturulur. Eklerin hangi durumlarda kullanılacağı ve nasıl eklenmesi gerektiği belirli kurallara bağlıdır. Örneğin, “-lik” eki bir nesnenin veya durumun niteliğini ifade etmek için kullanılırken, “-ci” eki bir işi yapan veya bir mesleği icra eden kişiyi ifade etmek için kullanılır.

Türemiş Sözcük Oluşturma Kuralları Örnek Anlamı
İsimden Fiil Türetme Yazıdan yazmak Bir eylemi gerçekleştirmek
İsimden Sıfat Türetme Güzel’den güzelliği Bir şeyin niteliğini belirtmek
Fiilden İsim Türetme Yazmak’tan yazı Bir eylemi veya durumu ifade etmek

Türemiş sözcüklerin dilimize katkıları nelerdir?

Türemiş sözcükler, dilimize zenginlik katar ve iletişimde daha fazla ifade imkanı sağlar. Dilimizdeki kelime dağarcığını genişleten türemiş sözcükler, yeni anlamların oluşmasını ve mevcut kavramların daha farklı şekillerde ifade edilmesini sağlar. Bu sayede dilin ifade gücü artar ve iletişim daha etkili hale gelir.

Türemiş sözcükler dilimize zenginlik katar ve kelime dağarcığımızı genişletir, iletişimimizi daha etkili hale getirir.

Türemiş sözcüklerin örnekleri nelerdir?

Türkçede birçok türemiş sözcük bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

Türemiş sözcükler, bir kelimenin kökünden çeşitli ekler eklenerek oluşturulan yeni sözcüklerdir. Örnekler arasında güzelleşmek, kitapçı, kalemlik gibi sözcükler bulunur.

 • Güzellik: “güzel” kelimesinin “-lik” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Yüzücü: “yüz” kelimesinin “-ci” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Parasız: “para” kelimesinin “-siz” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Hızlıca: “hızlı” kelimesinin “-likle” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Yavaşça: “yavaş” kelimesinin “-ce” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Evden: “ev” kelimesinin “-likten” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.
 • Güvensizlik: “güven” kelimesinin “-sizlik” eki eklenerek oluşturulan bir türemiş sözcüktür.

Türemiş sözcüklerin önemi nedir?

Türemiş sözcükler, dilin gelişmesi ve zenginleşmesi açısından büyük öneme sahiptir. Yeni kavramların ifade edilmesini sağlar, mevcut kelimelerin anlam ve işlevlerini değiştirir, iletişimi daha etkili hale getirir. Dilin ifade gücünü artırır ve dil kullanımını zenginleştirir.

Türemiş sözcüklerin dilin zenginliğine katkısı nedir?

Dilin zenginliği ve çeşitliliği, türemiş sözcüklerin kullanımıyla artar. Türemiş sözcükler, dilin kelime haznesini genişletir ve daha spesifik anlamlar ifade etmeyi sağlar. Bu sayede iletişim daha etkili ve açık hale gelir.

Türemiş sözcüklerin anlamı nasıl etkiler?

Türemiş sözcükler, kök kelimenin anlamına yeni bir boyut ve nuance ekler. Bu, dilin daha hassas ve ayrıntılı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Türemiş sözcükler sayesinde, ince farkları ifade etmek veya daha spesifik bir konsepti aktarmak mümkün olur.

Türemiş sözcüklerin yaratıcılığa etkisi nedir?

Türemiş sözcükler, yaratıcılığı destekler. Dilin sınırlarını zorlamak ve yeni kelimeler oluşturmak, düşünceleri daha farklı ve özgün bir şekilde ifade etmeyi sağlar. Türemiş sözcüklerin kullanımıyla, dilin yaratıcı potansiyeli artar ve ifade gücü artırılır.